6/02/2010

Tempos de berrar...!


nacemos, e berramos, crecemos e imos moldeando as cordas vogais con berros desenfrenados que lembran as películas que os ianquis facián dos indios....o berro é un métod de difusión propio do instrumento máis antigo dos conhecidos: a voz....

E nestes tempos que corren, umha ferraamenta para alzar a voz polos desperfectos que estamos a causar no planeta. Se onte falabamos de natureza, de protecção da natureza, antonte da fame e morte que pobla áfrica (e consinte a velha europa) hoje a cojuntura (que fermossa verba que nom designa nada!) pide berrar por um mundo milhor...qué é um mundo milhor?...pois um mundo máis justo, onde os políticos (si sempre tenhem a culpa) pero máis os votantes (que tenhen máis culpa aínda) están levando a fortaleza e a estabilidade de 600 anos de europa ao garete, e nom en termos comparativos con oitros continente....visto simpremente dun ano para oitro...a ecónomía afóganos onde onte nos "liberaba de cargas" nas hipotecas, nos salarios dos que ja no o terán, nos cartos que a Facenda Pública já nom recaudará, nos jubilados que nom terán todo o que sonhabam....

Nom pretendo dar leccións de economía, `para isso hai xornais e jornalistas....pero fago incisso, que este é o momento de berrar, de protestar, como cando nenos, como cando os doce anos, como cando o árbitro nom pita penalti e como cando o primeiro carro tarda en arrancar cando o semáforo torna en verde.....nom quedemos calados...BERRAR HÁ DE SERVIR....